P Koulutus

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
PKoulutus
85Koulutus

P Koulutus

Tämä pääluokka sisältää koulutuksen kaikilla koulutusasteilla ja kaikkia ammatteja varten. Pääluokka sisältää sekä julkisen että yksityisen koulutuksen. Opetus voi olla suullista tai kirjallista ja sitä voidaan antaa myös radion, television ja Internetin välityksellä, kirjekurssina tai oppilaan kotona.

Tämä pääluokka sisältää koulutuksen koulujärjestelmän oppilaitoksissa eri koulutusasteilla sekä aikuiskoulutuksen, lukutaito-ohjelmat jne. Tähän kuuluvat myös sotilas-, sotilaskorkea- ja vankilakoulut yms. pääluokan vastaavilla koulutusasteilla sekä erityisopetus vammaisille oppilaille kaikilla koulujärjestelmäkoulutuksen koulutusasteilla.

Pääluokan sisällä luokittelu perustuu kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n koulutusasteisiin. Toiminnot, joita oppilaitokset tarjoavat ISCED-aste 0:lla luokitellaan luokkaan 85100, ISCED-aste 1:llä luokkaan 85200, ISCED-asteilla 2-3 luokkaan 853, ISCED-aste 4:llä luokkaan 85410 ja ISCED-asteilla 5-6 luokkaan 85420.

Pääluokka sisältää myös opetuksen, joka liittyy ensisijaisesti urheilu- ja vapaa-ajan harrasteisiin, kuten esimerkiksi tennikseen tai golfiin, sekä koulutuksen tukipalvelut.

Oppisopimuskoulutuksen antaminen luokitellaan oppisopimuksen tehneen yrityksen toimintaan, ei pääluokkaan P.