T & K:n toimialaluokitus

01-05 Maa-, metsä- ja kalatalous
C Kaivostoiminta ja louhinta
D Teollisuus yhteensä
DA Elintarvikkeet, juomat, tupakka
DB-DC Tekstiilit, nahkatuotteet
DD Sahatavara ja puutuotteet
21 Massa, paperi, paperituotteet
22 Kustantaminen ja painaminen
Dx Öljy-, kumi- ja muovituotteet (DF,DH)
DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet
DI Lasi-, savi- ja kivituotteet
27 Metallit
28 Metallituotteet
DK Koneet, laitteet
DL Elektroniikka ja sähkötuotteet
DM Kulkuneuvot
DN Muu valmistus, kierrätys
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
F Rakentaminen
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
60-63 Kuljetus ja varastointi
64 Posti- ja teleliikenne
72 Tietojenkäsittelypalvelu
73 Tutkimus ja kehittäminen
742 Tekninen palvelu
74x Muu liike-elämää palveleva toiminta (741,743-748)
L-X Muut toimialat