662 Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring
662Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
6621Risk- och skadebedömning
66210Risk- och skadebedömning
6622Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
66220Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
6629Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
66290Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

662 Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

Denna grupp omfattar tjänster som anknyter till försäkring och pensionsförsäkring, såsom fastställande av försäkringsersättningar och utredning av försäkringsansvar samt försäkringsombuds (m.a.o. förmedlares) verksamhet: försäljning av försäkringar och olika förmåner till anställda.

Dela