71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008 (käytössä vuodesta 2009 alkaen)
 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
71Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
711Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
712Tekninen testaus ja analysointi

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Tähän luokkaan kuuluvat arkkitehtipalvelut, insinööripalvelut, piirustusten laatiminen, rakennustarkastus, maanmittaus ja kartoitus. Tähän kuuluvat myös fysikaaliset, kemialliset ja muut testianalyysipalvelut.

Jaa