Toimialaluokitus 2008 (käytössä vuodesta 2009 alkaen)

Lisätietoja

Uudistuksesta informoidaan tiedotteilla sekä keskeisiä käyttäjäryhmiä yhteistyöryhmien kautta. Tilastokeskus järjestää koulutusta uudesta luokituksesta syksystä 2008 alkaen.
Lisätietoja: Tilastokeskus, Luokitus- ja metatietopalvelut
Riitta Poukka, puh. (09) 1734 2271; Taru Tamminen, puh. (09) 1734 2243
s-posti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa