Työssäkäyntialueet 2009

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Päivitys lopetettu 31.12.2009. Lisätiedot: Henkilötilastot-yksikkö, Marja Tammilehto-Luode.

Tilastokeskuksen tilastollinen työssäkäyntialueluokitus luotiin ensimmäisen kerran vuoden 1996 työssäkäyntitilaston pohjalta, ja se otettiin virallisesti tilastointikäyttöön 1.1.2000. Kyseessä on yleinen tilastollinen luokitus, joten se ei sulje pois mahdollisuutta muodostaa erilaisia hallintomenettelyjä varten vastaavan ilmiöalueen hallinnonalakohtaisia luokitteluja ja määrittelyjä.

Vuonna 2004 luokitusta tarkistettiin vuoden 2004 työssäkäynnin pendelitiedoilla. Tarkistettu luokitus otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta. 1.1.2009 käyttöön otettava luokitus perustuu vuoden 2006 työssäkäyntiluokitukseen. Siinä on huomioitu vuoden 2009 alusta voimaan astuva kuntajako.

Muutokset edellisestä versiosta

1.1.2009:

Poistuneet työssäkäyntialueet:

40 Alahärmä
57 Dragsfjärd
11 Huittinen
36 Jämsä
55 Karstula
21 Kouvola
07 Loimaa
18 Mänttä
06 Salo
03 Tammisaari

Punkaharjun kunta (618) Savonlinnan työssäkäyntialueeseen (26).

1.1.2007:

Pieksämäen työssäkäyntialue (27), joka muodostui Pieksänmaasta ja Pieksämäestä, lakkasi olemasta mainittujen kuntien liitoksen johdosta.

1.1.2006:

Rovaniemen työssäkäyntialue (49), joka muodostui Rovaniemestä ja Rovaniemen maalaiskunnasta, lakkasi olemasta mainittujen kuntien liitoksen johdosta.

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

Työssäkäyntialueluokituksen päivittämisen yhteydessä tarkistettiin myös työssäkäyntialueen keskuskunnan muodostamisperusteet. Kuten aikaisemminkin, työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja siihen vähintään 10 %:n osuudella työvoimasta pendelöivä ympäryskunta (tai -kunnat). Päivitetyssä luokituksessa myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 %:n osuudella pendelöivät kunnat luetaan työssäkäyntialueeseen kuuluviksi. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 % (aikaisemmin 20%) käy töissä muissa kunnissa, eikä siitä käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 % työvoimasta.

Tilastollista työssäkäyntialueluokitusta tarkistetaan seuraavan kerran vuoden 2006 työssäkäynnin pendelitiedoilla, jotka saadaan vuoden 2008 aikana. Tarkistettava työssäkäyntialueluokitus tehdään 1.1.2009 kuntajaon pohjalta. Päivityksen yhteydessä tarkistetaan myös työssäkäyntialueen muodostamiskriteereitä. Tarkistettu versio otetaan käyttöön 1.1. 2010.