Vaalipiirit 2011

SS Koko maa
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen
09 Etelä-Savon
10 Pohjois-Savon
11 Pohjois-Karjalan
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin
05 Ahvenanmaan maakunnan