12 Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä

Ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitus 2013

Luokista määritelmiin:

01Ulkoilman ja ilmastonsuojelu kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
02Ulkoilman ja ilmastonsuojelu muilla keinoin kuin kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
03Jätevesien käsittely
04Jätehuolto
05Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu ja puhdistus
06Melun ja tärinän torjunta
07Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
08Säteilyltä suojaaminen
09Muut ympäristönsuojeluun liittyvät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta
10Vesivarojen hallinta
11Metsävarojen käytön vähentäminen
12Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä
13Lämmön/ energian tehokas käyttö
14Fossiilisten energianlähteiden käytön vähentäminen energiahuollon ulkopuolisilla aloilla
15Uusiutumattomien luonnonvarojen hallinta
16Muut luonnonvarojen hallintaan liittyvät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta

12 Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä

Biopolttoaineiden tuotanto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (esim. ruokohelpi, pelletit, briketit, puupohjaiset polttoliemet, polttohake, energiapuukourat, hakkurit, pelletintekokoneet, hakkuutähdepaalaimet, EI: turvepohjaiset polttoaineet). Bioenergian tuotanto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (bioenergia, jätteenpoltto energiaksi, kattilat, maatalouden biokaasulaitokset, varaavat takat, pellettipolttimet, ym. biopoltinjärjestelmät ja komponentit). Tuulivoimatuotanto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (esim. jalustat, turbiinit). Maalämmön talteenotto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (esim. maalämpöputket, pumput, poraus). Aurinkoenergian talteenotto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (esim. paneelit). Vesivoimatuotanto ja siihen liittyvät koneet, laitteet, tarvikkeet, komponentit, asennus, huolto (esim. turbiinit). Muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto.