Rekisteriseloste: Ammattikuolleisuus 1971-94

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus, 00022 TILASTOKESKUS, puh. 17341, Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Ammattikuolleisuus 1971-1994

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastot ammattiryhmittäisestä kuolleisuudesta. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 6,0 milj. henkeä:
Tietotyypit
Tunnistetiedot: Henkilötunnus
Arkaluontoiset tiedot:
Uskonto, kuolleista kuolemansyyt tautiluokituksen tunnuksin, Ammattitautidiagnoosin tunnus
Kelan eläketiedot sairausdignoositunnuksin
Muut tiedot: Kunta, osa-alue, koordinaatit Sosio-demografiset tiedot

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestölaskentojen pitkittäisaineisto, työkyvyttömyystiedot KELAsta ja ammattitaudit ja kuolemansyytilasto 1971-1994,Tiedon saantitapa: tiedostoyhdistely

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan (III) mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset
Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Ahonen
Yliaktuaari


Päivitetty 22.5.2009