Rekisteriseloste: Asuntokuntatiedosto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2. Rekisterin nimi

Asuntokuntatiedosto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot

Kokonaistilasto
Valintaperiaatteet: Kaikki samassa huoneistossa asuvat henkilöt
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Viitehenkilön henkilötunnus, kotipaikkatunnus
Luottamukselliset tiedot: Asumisen tukitiedot
Muut tiedot: Asuntokunnan rakennetiedot, asunnon tiedot, verotustiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot sekä henkilötiedot
Verohallitus: Henkilöveroaineisto ja osakehuoneistorekisteri
Valtiokonttori: asuntosäästöpalkkiot
Kela: asumisen tukitiedot

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 29.8.2005
Allekirjoitukset
Riitta Harala
tilastojohtaja

Kaija Ruotsalainen
tilastopäällikkö

 

 


Päivitetty 22.5.2009