Rekisteriseloste: Korkeakoulujen tutkimustilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Korkeakoulujen tutkimustilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Korkeakoulujen tutkimustilaston laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, jossa mukana yliopistojen opettajat ja tutkijat sekä osa muusta henkilökunnasta.
Valintaperiaatteet: korkeakouluihin tai yliopistollisiin keskussairaaloihin palvelussuhteessa olevat henkilöt.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot
- henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot
- ei ole
Muut tiedot
- palkkatiedot
- koulutustiedot
- virkanimike
- tieteenala
- korkeakoulu

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Valtiokonttori (Tilastokeskus): Valtion henkilöstörekisteri
Korkeakouluille tehtävä kysely
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, lomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.11.2000
Allekirjoitukset Kaija Hovi
Tilastojohtaja
Mikael Åkerblom
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002