Rekisteriseloste: Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) rekisterin nimi

Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

3) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Koulutukseen hakeutumista ja pääsyä kuvaavat tilastot.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, jossa n. 250 000 henkilöä/v.
Valintaperiaatteet: Peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin vuosittain hakeneet.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: koulutusta järjestävän oppilaitoksen tiedot, koulutusta koskevat tiedot, hakeneita ja hyväksyttyjä koskevat tiedot, äidinkieli, asuinpaikka.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Opetushallituksen ylläpitämät toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen yhteishakurekisterit, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisterit.
Tiedon saantitapa: Linjasiirtona ja salakirjoitettuna sähköpostin liitetiedostona TietoEnatorilta.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Kousa
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002