Rekisteriseloste: Maksuvalvonta-aineisto MAVA

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Maksuvalvonta-aineisto MAVA

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Lyhyen aikavälin toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksit.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonais-/otostilasto, lkm:
Kokonaisaineisto, joka sisältää noin 265 000 yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan kuukausikohtaisia tietoja; näistä noin 100 000 on luonnollisia henkilöitä oikeudelliselta muodoltaan.
Tiedot alkavat vuodesta 1995.
Valintaperiaatteet:
Verohallinnon kuukausivalvonnassa olevat
- arvonlisäverovelvolliset ja
- työnantajarekisterin työnantajat.
Tietotyypit:
- tunnistetieto: Y-tunnus l. yritys- ja yhteisötunnus
- arkaluonteiset tiedot: ei ole
- muut tiedot:
1. kuukausittaiset arvonlisäveron tiedot
2. kuukausittaiset työnantajasuoritusten tiedot
3. perus- ja luokittelutiedot.
ALV-tiedot sisältävät mm. verot kotimaan myynnistä (verokannoittain v:sta 1997) ja verottoman liikevaihdon sekä tavaran myynnin EU-maihin ja tavaraostot EU-maista.
Työnantajasuoritukset sisältävät mm. ennakonpidätyksen ja lähdeveron alaiset palkat, palkoista ja eläkkeistä toimitetut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Verohallinto, maksuvalvonnan arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten rekisterit.
Rekisteröidyn oma ilmoitus:
Tilastokeskus tekee kuukausittain ns. suuryritystiedustelun, jossa kerätään yritysten myynti- ja palkkatietoja sekä rakentamisen osalta myös ostoja ja uusia tilauksia koskevia tietoja. - Tiedustelussa on mukana noin 2 000 vastaajaa. Otosta päivitetään tarpeen mukaan.
Yritysten perus- ja luokittelutiedot saadaan Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä.
Lisäksi Tilastokeskus tiedustelee kuukausittain optiojärjestelyissä mukana olevilta yrityksiltä
työsuhdeoptiotietoja.
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, kyselylomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 1.11.2001
Allekirjoitukset Ilkka Hyppönen
Tilastojohtaja
Marja Sjöblom
Yliaktuaari


Päivitetty 26.3.2002