Rekisteriseloste: Muodostuneet ja hajonneet perheet VÄ55

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Muodostuneet ja hajonneet perheet VÄ55

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: avoparien muodostumisen ja hajoamisen tilastointi.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 120 000:
Valintaperiaatteet: Kaikki vuoden aikana yhteen muuttaneet pariskunnat ja joko kuoleman tai erilleen muuton kautta hajonneet perheet. Yhteen muuttaneet vuosilta 1993 ja 1994, hajonneet perheet 1993-1999.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole
Muut tiedot: sisältää perhetiedoston tietoja ja yhteen/erilleen muutto päivämäärän tai puolison kuolinpäivän, kotipaikkatunnus ja koordinaatit

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä ja sukupuolesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Kahden peräkkäisen vuoden perhetiedostot sekä välivuoden muutto- ja kuolintiedostot.
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Leena Kartovaara
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002