Rekisteriseloste: Osake-asuntojen kauppahinnat verottajalta

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Osake-asuntojen kauppahinnat verottajalta

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Vuosittaisen asuntojen hintatilaston laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää tilastointivuoden tehdyt osakeasuntokaupat
Rekisterin sisältämät tietotyypit:
Tunnistetiedot:
- (yhden) omistajan henkilötunnus / LY-tunnus
- asunto-osakeyhtiön LY-tunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot:
- asuntojen rakennus- ja huoneistotunnukset
- asunnon sijainti
- asunnon koko ja tyyppi
- kauppahinta

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, Väestörekisterikeskus
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 28.9.2001

Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Eugen Koev
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002