Rekisteriseloste: Rikosvalitukset

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Rikosvalitukset

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Syytetyt ja tuomitut tilaston laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 8 600/v
Valintaperiaatteet: Rikos- ja sotilasrikosasiaratkaisut hovioikeudessa toisena oikeusasteena (henkilökohtaiset ratkaisut)
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Henkilötunnus, Tuomioistuin, ratkaisuvuosi, ratkaisunumero, tuomiolauselmanumero
Arkaluonteiset tiedot: Rikokset, rangaistusseuraamukset, muut rikosoikeudelliset seuraamukset, korvausvelvollisuus valtiolle
Muut: Kansalaisuus, syntymävaltio, asuinkunta, ikä, sukupuoli, tekokunta, tekoaika, rangaistuksen mittaamisperusteet, lainvoimaisuus

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
-Oikeusministeriön (oikeusrekisterikeskuksen) tuomiolauselmajärjestelmä
-Tilastokeskuksen väestöaineistot
Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja

Tuomo Niskanen
Yliaktuaari


Päivitetty 26.3.2002