Rekisteriseloste: Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat.

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Syyttäjän ja alioikeuksien sekä hovioikeuksien rikosasioiden tilastojen laadinta
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, noin 90 000 vuosittain.
Valintaperiaatteet: käräjäoikeuden rikoskoodi, syyttäjän syyttämättäjättämisperustekoodi, syyttäjän ratkaisukoodi.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: Syyttämättäjättämisperuste, syyttäjän ratkaisu, rikos (rikosnimikkeistö).
Muut tiedot tai tietoryhmä: Oikeusprosessin etenemistä kuvaavia tietoja tekohetkestä tuomioistuinten ratkaisuihin.

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusministeriö, Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasioiden asianhallintajärjestelmä.
Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa

Allekirjoitus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Kimmo Moisio
Yliaktuaari


Päivitetty 16.8.2007

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Rekisteriselosteet > Rekisteriseloste: Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

Navigointi

Tietoa tilastoista

Rekisteriselosteet

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute