Rekisteriseloste: Teollisuuden ja rakentamisen toimipaikkatiedot

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Teollisuuden ja rakentamisen toimipaikkatiedot

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: teollisuuden ja rakentamisen toimialatilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaisaineisto, joka kattaa kaikki teolliset ja rakentamisen yritykset sekä muiden toimialojen vähintään 20 hengen yritysten teolliset ja rakentamisen toimipaikat. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä on noin 16 800.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: toimipaikan nimi, toimipaikkatunnus, yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus.
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.
Muut tiedot:
Toimipaikan tiedot: henkilöstön lukumäärä, tehdyt työtunnit, palkat ja sosiaalikulut, tuloslaskelman tiedot käyttökatteeseen asti, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, tiedot vaihto-omaisuudesta, aineellisen käyttöomaisuuden lisäyksistä ja vähennyksistä, viennistä ja tuonnista sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvosta.
Toimipaikan sijaintiin ja toimintaan liittyvät luokittelutiedot

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Toimipaikan luokittelutiedot: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
Kaikkien yritysten tilinpäätöstiedot: verohallinnon elinkeinoverotusaineisto
Tietojen saantitapa: tekninen tallenne
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Suora tiedonkeruu kattaa kaikki vähintään 20 hengen teolliset ja rakentamisen yritykset sekä muiden toimialojen vähintään 20 hengen yritysten teolliset ja rakentamisen toimipaikat. Mukana on myös joukko yrityksiä, joiden toiminnan laajuus vastaa vähintään 20 hengen yritysten toimintaa sekä otoksena noin 400 rakentamisen yritystä, joiden henkilöstö on alle 20 henkeä.
Tiedon saantitapa: postikysely
Niiden toimipaikkojen, jotka eivät ole suorassa tiedonkeruussa, tiedot on syötetty kantaan verottajan ja yritysrekisterin tietojen avulla.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 26.10.2001
Allekirjoitukset Kaija Hovi
Tilastojohtaja
Ritva Wuoristo
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002