Rekisteriseloste: Teollisuuden hyödyketilastot

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Teollisuuden hyödyketilastot

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: teollisuuden hyödyketilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaisaineisto, joka kattaa kaikki vähintään 10 hengen yritysten teolliset toimipaikat. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä on 12.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: toimipaikan nimi, toimipaikkatunnus, yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus.
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole
Muut tiedot:
Toimipaikan tiedot: tietoja toimipaikan tuotannosta, tuotantoon käytetyistä aineista ja tarvikkeista, pakkauksista ja pakkausaineista sekä energian kulutuksesta.
Toimipaikan toimiala.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Toimipaikan luokittelutiedot: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
Tietojen saantitapa: tekninen tallenne
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Suora tiedonkeruu kattaa kaikki vähintään 10 hengen yritysten teolliset toimipaikat.
Tiedon saantitapa: postikysely

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 26.10.2001
Allekirjoitukset Kaija Hovi
Tilastojohtaja
Ritva Wuoristo
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002