Rekisteriseloste: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, ulkomaan liikenne

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, ulkomaan liikenne

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastotietojen tuottaminen kuorma-autoista ja suoritteista
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: 2800 yritystä vuodessa, joilla on ulkomaanliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa/lupia
Valintaperiaatteet: ositettu otanta, ositteista joka n:s
Tietotyypit
Tunnistetiedot:
Nimi- ja osoitetiedot, rekisteritunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot:
Tietoja autosta ja suoritteista

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Liikenneluparekisteri (Oulun lääninhallitus)
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tietoja ajoneuvosta ja sen käytöstä.
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, postikysely

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Ilkka Hyppönen
Tilastojohtaja
Sinikka Parkko
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002