Rekisteriseloste: Tutkintorekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tutkintorekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: väestön koulutusrakennetilastot
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 4 236 000 henkilöä
Valintaperiaatteet: tutkinnon suorittaminen
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: koulutustiedot, oppilaitostiedot, demografiset tiedot, aluetiedot

5) henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot. Rekisteriä päivitetään vuosittain seuraavasti:
- tutkinnon suorittaneet, vuosiaineisto (tekninen tallenne)
- STAKES:in Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (TERHIKKI) ulkomailla tutkinnon suorittaneet (lomake)
- OPM:n ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamis- ja rinnastamispäätökset (lomake)
- TM:n työttömien työnhakijoiden rekisterin tutkinnon suorittaneet ulkomaalaiset (tekninen tallenne)
- Pääesikunnalta Puolustusvoimissa tutkinnon suorittaneet (tekninen tallenne)
- Raja- ja merivartiolaitokselta tutkinnon suorittaneet (lomake)
- VRK:n väestön keskusrekisterin väestönmuutostiedot (tekninen tallenne)

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Kousa
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002