Rekisteriseloste: Tutkinnon suorittaneiden vuosiaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tutkinnon suorittaneiden vuosiaineisto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tutkinnon suorittaneet -tilaston laadinta
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 138 000 henkilöä
Yo-tutkinnon, ammatillisen koulutuksen/tutkinnon suorittaneet, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon suorittaneet kalenterivuoden aikana.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: Koulutuksen järjestäjää koskevat tiedot, koulutusta järjestävän oppilaitoksen tiedot,
aluetiedot, koulutusta koskevat tiedot, opiskelijaa koskevat tiedot (äidinkieli, kansalaisuus).

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Ylioppilastutkintolautakunnan ylioppilastutkintoaineisto ja oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamat tiedot tutkinnon suorittaneista.
Tiedon saantitapa: Nauha-aineistona (YTL), levykkeillä ja salakirjoitettuna sähköpostin liitetiedostona

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Kousa
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002