Rekisteriseloste: Uusintarikollisuusrekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Uusintarikollisuusrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Uusintarikollisuustilaston laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 673 000 henkilöä
Valintaperiaatteet: Syyksi lukevat rikos- ja sotilasrikostuomiot yleisissä alioikeuksissa ja hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena (henkilökohtaiset ratkaisut) vuodesta 1977 lähtien.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Henkilötunnus, Tuomioistuin, ratkaisuvuosi, ratkaisunumero, tuomiolauselmanumero
Arkaluonteiset tiedot:
- Rikokset, rangaistusseuraamukset
-Muita vuosiaineistotietoja (rikospäätökset I oikeusasteessa, OI25)
-Tietoja henkilön tuomiokerroista ja uusimisnopeudesta
Muut tiedot:
-Keskeiset sosioekonomiset tiedot eri väestölaskenta-ajankohdilta vuodesta 1970 lähtien
-Kuolinaika

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
-Oikeusministeriön (oikeusrekisterikeskuksen) tuomiolauselmajärjestelmä
-Tilastokeskuksen väestölaskentojen pitkittäisaineistot
-Tilastokeskuksen kuolemansyyaineistot
Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Tuomo Niskanen
Yliaktuaari


Päivitetty 26.3.2002