Rekisteriseloste: Väestönmuutokset, vuositilasto VÄ62

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Väestönmuutokset, vuositilasto VÄ62

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Väestönmuutostilastojen tuottaminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 1 300 000 muutostapahtumaa:
Valintaperiaatteet: Maassa vakituisesti asuvan väestön muutokset: kaikki syntyneet, kuolleet avioliiton solmineet ja eronneet, kunnan sisällä muuttaneet, kuntien välillä muuttaneet sekä maahan ja maasta muuttaneet, adoptiot ja kansalaisuuden saaneet.
Tietotyypit
Tunnistetiedot:
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: kotipaikkatunnus, henkilön syntymä paikka, kansalaisuus, siviilisääty, kieli, sekä ko. väestönmuutokseen liittyvät päivämäärätiedot ja muut muutoksen taustatiedot.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Leena Kartovaara
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002