Rekisteriseloste: Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Yleinen liike- ja yhteisötunnusrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta annetun lain 3 §:n mukainen tietopalvelu. Laki 1126/ 14.12.1990.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot

Kokonaisaineisto, verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisterin yksiköt (oikeushenkilöt, maatilatalouden, liikkeen- ja ammatinharjoittajat),
lkm: 1 182 000
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Liike- ja yhteisötunnus, 1.4.2001 lukien yritys- ja yhteisötunnus (ns.Y-tunnus), nimi
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.
Muut tiedot: kielitunnus, kotikunta ja osoite, oikeudellinen muoto, verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkitsemispäivä, verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä poistamispäivä.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jokaisella on oikeus saada Tilastokeskukselta tietoja yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä. L 1126/1990, 3§.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinnon asiakastietokanta.
Tiedon saantitapa: tiedonsiirto verkossa.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Ilkka Hyppönen
Tilastojohtaja
Tuula Viitaharju
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002