Rekisteriseloste: Yritysten tilinpäätöstiedot

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Yritysten tilinpäätöstiedot

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilinpäätöstilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaisaineisto, joka sisältää kattavasti tiedot lähes kaikista liikeyrityksistä kaikilta toimialoilta. Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Luonnollisten henkilöiden lukumäärä on noin 90 000.
Tietotyypit
Tunnistetiedot:
nimi, yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.
Muut tiedot:
Tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma- ja tasetiedot, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, taseen erittelytietoja, käyttöomaisuuden erittelytiedot, tuonti ja vienti, henkilöstön lukumäärä, tehdyt työtunnit, palkat ja sosiaalikulut.
Yritysten perus- ja luokittelutietoja

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Yrityksen perus- ja luokittelutiedot: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
Kaikkien yritysten tilinpäätöstiedot: verohallinnon elinkeinoverotusaineisto
Tietojen saantitapa: tekninen tallenne
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Suurempien yritysten (toimialasta riippuen yli 20 tai 50 hengen yritysten) tilinpäätöstiedot kerätään yrityksiltä suoraan.
Tiedon saantitapa: postikysely

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 26.10.2001
Allekirjoitukset Kaija Hovi
Tilastojohtaja
Ritva Wuoristo
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002