Laatuselostesuositus

Jokaiseen SVT-tilastoon tulee liittää laatuseloste. Laatuselosteessa pyritään tiiviiseen arviointiin tilaston laadusta, luotettavuudesta ja sopivuudesta eri käyttötarkoituksiin. Sen keskeinen tarkoitus on antaa kuva siitä, miten SVT-laatukriteerit täyttyvät kyseisessä tilastossa.

Laatuselostesuositus on hyväksytty Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan kokouksessa 25.1.2007. Laatuselostesuositusta muokataan käyttökokemuksista saadun palautteen perusteella.

Laatuselosteen julkaiseminen ja siihen viittaaminen

Laatuseloste julkaistaan samanaikaisesti tilaston tietojen kanssa siten, että tilaston käyttäjä pystyy saamaan sen helposti käyttöönsä. Laatuseloste julkaistaan julkaisijan internet-sivuilla ja sen verkko-osoite tulee ilmoittaa kaikissa tilaston julkaisumuodoissa. Laatuseloste voidaan myös julkaista painetun tilastojulkaisun osana.

Laatuseloste liittyy aina tiettynä ajankohtana julkaistuun tilastotietoon. Laatuselosteen eri versiot säilytetään.

Tarvittaessa laatuselosteessa voidaan:

Useita eri tilastoja sisältävässä kokoomajulkaisussa voidaan laatuselosteeseen viitata taulukoittain tai aineistoryhmittäin. Jos mukana on sekä SVT-tilastoja ja muita tilastoja, voidaan SVT-tilastot laatuselosteviittauksineen merkitä SVT-tunnuksella esimerkiksi lähdeviitteen yhteyteen.

Laatuselosteen sisältö

1. Tilastotietojen relevanssi

2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

3. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4. Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

5. Tietojen saatavuus ja selkeys


Päivitetty 31.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Laatuselostesuositus [verkkojulkaisu].
Helsinki: SVT-neuvottelukunta [viitattu: 20.12.2014].
Saantitapa: http://www.stat.fi/meta/svt/laatuseloste.html

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Suomen virallinen tilasto (SVT) > Laatuselostesuositus

Navigointi

Tietoa tilastoista

Suomen virallinen tilasto (SVT)


Muualla palvelussa
På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute