Maailman tilastopäivä 20.10.2010
— tilastot tutuiksi arjessa

YK:n yleiskokouksen julistamaa Maailman tilastopäivää vietetään ensimmäistä kertaa 20.10.2010. Päivää juhlistetaan monin eri tavoin lähes sadassa eri maassa.

Päivän tavoitteina on korostaa luotettavan tiedon merkitystä arkiajattelussa ja päätöksenteossa, tehdä tilastoja tutuiksi kansalaisille sekä lisätä virallisen tilaston näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Tilastojen ja muun numeerisen tiedon luku- ja käyttötaito on yksi tietoyhteiskunnassa tarvittavista perusvalmiuksista. Suomen virallisen tilaston tuottajat haluavatkin Maailman tilastopäivänä 2010 nostaa esille tilastojen luku- ja käyttötaidon osana kansalaistaitoja.

Suomen virallinen tilasto panostaa tulevaisuuden
tilastonkäyttäjiin ja -tekijöihin

Maailman tilastopäivänä 2010 virallisen tilaston toimijat panostavat erityisesti oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorison yhteiskunnallisten valmiuksien parantaminen nähdään tärkeänä osana virallisen tilaston tuottajien yhteiskuntavastuuta.

  • Oppimateriaalit: Kouluille tarjotaan tilastoaiheisia ja tilastoihin perustuvia tehtäviä ja oppimateriaaleja. Tehtävät soveltuvat usean eri oppiaineen — mm. terveystiedon, matematiikan, yhteiskuntatiedon, biologian ja maantiedon — opetukseen eri luokka-asteilla.
  • Asiantuntijavierailut: Kouluille tarjotaan mahdollisuutta kutsua eri alojen asiantuntijoita kertomaan tilastoista, niiden tekemisestä ja käyttämisestä.

Oppilaitosyhteistyön lisäksi päivän aikana järjestetään erilaisia tapahtumia eri organisaatioissa.

Tapahtumia ja linkkejä Maailman tilastopäivän aiheisiin

Tausta-aineistoja ja lähteitä

Lisätietoja:
Tilastokeskus, Minna Korhonen (09) 1734 2627 tai Leila Kaunisharju (09)1734 7369

 


Päivitetty 30.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maailman tilastopäivä 20.10.2010 — tilastot tutuiksi arjessa [verkkojulkaisu].
Helsinki: SVT-neuvottelukunta [viitattu: 23.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/meta/svt/maailman_tilastopaiva_2010.html

Jaa