FOS-rekommendationer

Kvaliteten på och publiceringen av Finlands officiella statistik styrs med hjälp av de rekommendationer som utfärdats av Delegationen för Finlands officiella statistik.

De viktigaste rekommendationerna ingår i FOS:s grund- och kvalitetskriterier. Grund- och kvalitetskriterierna är kompatibla med den europeiska statistikens uppförandekod och de definierar vilka faktorer man ska beakta när det gäller statistikprodukternas kvalitet. Rekommendationen om kvalitetsbeskrivningen definierar hur statistikens kvalitet ska beskrivas vid publiceringen av uppgifterna. Publiceringsanvisningarna beskriver publiceringssätt, uppgifter som lämnas till användaren och hur uppgifterna presenteras.


Senast uppdaterad 14.5.2010

Instruktion for hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): FOS-rekommendationer [e-publikation].
Helsinki: Delegationen för FOS [hänvisat: 30.5.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/meta/svt/svt-suositukset_sv.html

Dela