Suositus tilastojen vertailukelpoisuuden takaamisesta

Tämä ohje määrittelee keskeisimmät toimet SVT-tilastojen vertailukelpoisuuden takaamiseksi. Ohje on olennaisilta osiltaan yhdenmukainen Euroopan tilastojärjestelmässä (ESS) noudatettavien käytäntöjen kanssa. ESS:ään kuuluvien tilastojen vertailukelpoisuudesta säädetään asetuksin. Tämä ohje kohdistuu myös ESS:n ulkopuolelle jääviin SVT-tilastoihin.

Alueellinen vertailukelpoisuus

1. SVT-tilastoissa tulee ensisijaisesti käyttää soveltuvia yleisiä standardiluokituksia, jotka ovat joko EU:ssa tai YK:ssa vahvistettuja (NUTS, NACE, ISCED jne.). Jos EU-luokitusten käyttö ei ole mahdollista, tulee pyrkiä käyttämään sellaisia luokituksia, jotka voidaan muuntaa yhteensopiviksi vastaavien EU-luokitusten kanssa.

2. Tilastoissa käytetyt käsitteet ja menetelmät tulee valita niin, että ne noudattavat tai ovat sovitettavissa yhteen EU:n tai muiden kansainvälisesti vahvistettujen käsite- ja menetelmästandardien kanssa.

Vertailukelpoisuus ajan yli

3. Tilastojen ajallinen vertailukelpoisuus on muutostilanteissa mahdollisuuksien mukaan varmistettava mittaamalla/kuvaamalla ilmiötä siirtymäkauden ajan sekä vanhalla että uudella mittarilla ja ketjuttamalla aikasarjat.

Vertailukelpoisuus muihin tilastoihin

4. Tilaston laatuselosteessa on kuvattava julkaistavien tilastotietojen ja muiden samaa asiaa tai tilastointikohdetta kuvaavien SVT-tilastojen tärkeimmät erot seuraavista asioista:

  • käsitteelliset yhtäläisyydet, erot
  • perusjoukko, kattavuus
  • menetelmäerot

5. SVT-tilastoissa tulee ensisijaisesti käyttää soveltuvia yleisiä standardiluokituksia, jotka on hyväksytty joko kansainvälisesti tai kansallisesti, esim. Tilastokeskuksen hyväksymiä tai JHS-suositusten mukaisia luokituksia. Jos standardiluokitusten käyttö ei ole mahdollista, tulee pyrkiä käyttämään sellaisia luokituksia, jotka voidaan muuntaa yhteensopiviksi niiden kanssa.

6. Tilastoissa tulee käyttää SI-järjestelmän mukaisia mittayksiköitä.