Maatalouden taloustilit (EAA)

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/eaa/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tietosisältö

Käytetyt luokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Päivitystiheys

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aikasarja

Asiasanat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eaa/yht.html


Päivitetty 07.11.2018