Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/stpkv/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personal av utländskt ursprung inom social- och hälsovården samt Valviras Terhikki-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården i Finland. Denna statistik har sammanställts i sin nuvarande form sedan år 2009.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/stpkv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.11.2016