Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE)

Producent: Tull
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttvcnm/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Varuimportens och -exportens struktur beskrivs grovt enligt produkter efter näringsgren, enligt näringsgren samt enligt varornas huvudsakliga användningsändamål.

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, näringsgren, användningsändamål, produkter, varor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttvcnm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.09.2012

Dela