Lainsäädäntö

Tilastokeskuksen toiminta perustuu Tilastokeskuksesta annettuun lakiin sekä asetukseen. Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa Tilastokeskuksesta. Asetuksessa Tilastokeskuksesta säädetään puolestaan Tilastokeskuksen organisaatiosta ja asioiden käsittelystä.

Tilastokeskuksen maksullista toimintaa ohjaa valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.