Asetus Tilastokeskuksesta

Asetuksessa Tilastokeskuksesta (pdf) säädetään muun muassa Tilastokeskuksen organisaatiosta, asioiden käsittelystä, pääjohtajalle ja johtajille asetetuista kelpoisuusvaatimuksista sekä henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen.

Asetuksen mukaan Tilastokeskusta johtaa pääjohtaja. Muu organisaatio kuvataan Tilastokeskuksen pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä. Pääjohtajan päätettäviksi kuuluvat asiat on lueteltu asetuksessa. Tilastokeskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä on lueteltu asiat, jotka on siirretty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Tilastokeskuksen pääjohtajan nimittää valtioneuvosto, toimintayksikön johtajan ja muun henkilöstön pääjohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Päivitetty 4.8.2017