Periaate 4: Laatuun sitoutuminen

Tilastoviranomaiset ovat sitoutuneet laatuun. Prosessi- ja tuotelaadun vahvuudet ja heikkoudet määritellään järjestelmällisesti ja säännöllisesti, jotta laatua pystytään parantamaan jatkuvasti.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

Laadunhallinta

 • Suomen virallisen tilaston tuottajien laadunhallinnan tavoitteet ja menettelyt kuvataan Suomen virallisen tilaston laatulupauksessa (pdf, 516 kt, 2 s.). Tilastojen laatu dokumentoidaan ajantasaisissa laatuselosteissa (esimerkki tulonjakotilaston laatuseloste).
 • Tuotantoprosessien laadun hallinta toteutuu osana prosessien ohjauskäytäntöjä.
 • Laatuasioita koordinoi keskeisimmistä laatuasiantuntijoista muodostettu laaturyhmä tukenaan eri tulosyksiköiden edustajista koottu laatuverkosto.
 • Laatukoulutusta järjestetään sekä omalle henkilökunnalle että muulle tilastotoimelle.
 • Yleiset laatuohjeet on julkaistu Laatua tilastoissa -käsikirjassa.

Tilastotuotannon laatu

 • Tilastojen tuotannossa noudatetaan kansainvälisiä ohjeita ja standardeja aina kun mahdollista.
 • Käytettyjen menetelmien laadusta ja tuesta vastaavat tilastollisista menetelmistä vastaavat henkilöt.
 • Tilastotuotantoprosessi on kuvattu yleisellä tasolla.
 • Prosessien omistajat seuraavat tilastojen, tuotteiden ja palveluiden laatua ja ohjaavat työprosessien standardoimista.
 • Laadunvarmistusmenettelyt ja laadunarviointi kuvataan tilastokohtaisissa työohjeissa.
 • Tilastoja uudistettaessa järjestetään tapaamisia ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, jotta laatutekijät voidaan ottaa mahdollisimman hyvin uudistuksissa huomioon.

Tilastojen laatu

Laadun arviointi

 • Vuosittain kohdistetaan yli kymmeneen tilastoon sisäinen auditointi eli läpivalaisu; kokemusraportti läpivalaisusta englanniksi (pdf, 75 kt, 3 s.).
 • Kansainväliset tilasto-organisaatiot (mm. Eurostat, IMF) arvioivat jatkuvasti Tilastokeskuksen tilastojen laatua, esimerkiksi Eurostatin vertaisarvio (Eurostatin sivuilla).

 

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

Päivitetty 28.9.2017