Periaate 1: Ammatillinen riippumattomuus

Tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus politiikasta, sääntelystä tai hallinnosta vastaavista muista yksiköistä ja elimistä sekä yksityisen sektorin toimijoista takaa Euroopan tilastojen uskottavuuden.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

  • Tilastojen laadinnan riippumattomuus poliittisesta ja muusta ulkoisesta vaikutuksesta tilastojen laadinnassa on säädetty tilastolaissa.
  • Viraston johdon valintakriteerit pohjautuvat ammatilliseen pätevyyteen ja palvelussuhteiden päättämisen perusteet määritellään lainsäädännössä, ks. Valtion rekrytointiperiaatteet (VM:n sivuilla).
  • Viraston johto pitää yhteyttä poliittisiin päättäjiin sekä hallinnollisiin virastoihin ja varmistaa tilastojen laadinnan riippumattomuuden. Johdolla on valtuudet päättää käytettävistä tilastollisista menetelmistä, standardeista ja menettelytavoista sekä tilastotiedotteiden sisällöstä ja ajoituksesta, ks. Laki Tilastokeskuksesta, Asetus Tilastokeskuksesta (pdf, 65 kt, 1 s.)
  • Tilastotuotannon työohjelmat ovat julkisia ja niiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti, ks. Tilastokeskuksen vuosiohjelma (pdf, 340 kt, 54 s.).
  • Tilastot julkistetaan selvästi erillään poliittisista kannanotoista.
  • Tilastointiin liittyviin kysymyksiin, tilastoihin kohdistuvaan kritiikkiin ja tilastojen väärinkäyttöön otetaan julkisuudessa kantaa tarvittaessa.

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

Päivitetty 28.9.2017