Periaate 5: Tilastosalaisuus (tilastollinen tietosuoja)

Tietojen toimittajien (kotitalouksien, yritysten, hallinnon sekä muiden vastaajien) yksityisyys, niiden tuottaman tiedon salassapito ja tiedon käyttäminen ainoastaan tilastotarkoituksiin taataan ehdottomasti.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

  • Tietosuoja taataan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tilastolaissa ja sen tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.
  • Työntekijät allekirjoittavat salassapitoa koskevan sitoumuksen (pdf, 58 kt, 1 s.) palvelukseen tullessaan.
  • Tilastoaineistojen turvallisuutta ja koskemattomuutta suojataan fyysisillä, teknisillä ja organisatorisilla järjestelyillä, esimerkiksi kukin tilastoaineisto on viraston sisälläkin vain käyttöluvan saaneiden henkilöiden käytettävissä.
  • Henkilökunnalle on annettu ohjeet ja määräykset tietojen suojaamisesta tilastoja laadittaessa.
  • Yksikkötason havaintoaineistojen tutkimuskäyttöön sovelletaan tiukkoja toimintasääntöjä ja teknisiä järjestelyjä, ks. tutkimusaineistojen käyttöluvan hakuohjeet.

 

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

Päivitetty 16.11.2018