Periaate 7: Pätevät menetelmät

Korkealaatuisten tilastojen tukena ovat pätevät menetelmät. Tämä edellyttää riittäviä välineitä, menettelytapoja sekä asiantuntemusta.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

Tilastojen menetelmällinen viitekehys

  • Menetelmät kuvataan verkkosivuilla julkaistavissa menetelmäselosteissa. Niissä on myös raportoitu ja perusteltu mahdolliset poikkeamat eurooppalaisista käytännöistä, esimerkkinä menetelmäselosteesta kuluttajahintaindeksi, ks. tilastojen kuvaukset.

Käsitteet ja luokitukset

  • Johdonmukaisuutta ylläpitävät käsite-ja luokitustietokannat, jotka ovat myös asiakkaiden saatavilla.
  • Yksittäisten tilastojen käsitteet ja luokitukset kuvataan tilastojen menetelmädokumenteissa, kuvauksissa ja laaturaporteissa.
  • Kun eurooppalainen luokitus on kansallisen tiedonkäyttäjän kannalta epätarkoituksenmukainen, pyritään kuitenkin varmistamaan mahdollisuus luokitusten yhteensovittamiseen.

Yritysrekisteri ja henkilöotokset

  • Yritysrekisterin tietoja päivitetään jatkuvasti hallinnollisten rekistereiden ja yritystiedonkeruiden tiedoilla, minkä lisäksi pienille yrityksille tehdään laatutiedusteluja, jotka lähetetään toimialan perusteella ositetulle otokselle.
  • Henkilöotokset pohjautuvat väestörekisterin jatkuvasti päivittyvään aineistoon, josta tehtävien otosten laatua arvioidaan tekemällä vertailuja survey-tutkimusten tuloksiin.

Rekrytointi ja ammatillinen osaaminen

Menetelmät ja työvälineet

  • Yliopistojen kanssa on yhteistyösopimuksia mm. menetelmien arvioimiseksi, lisäksi yliopistojen kanssa rahoitetaan yhdessä tilastoalan kannalta tarpeellisia professuureja.
  • Opinnäytetöihin liittyvä harjoittelu mahdollistaa valmistumisvaiheessa olevien yliopisto-opiskelijoiden tutustumisen Tilastokeskukseen ja sen aineistoihin.
  • Tutkijapalvelu antaa tutkijoille mahdollisuuden käyttää aineistoja tutkimustarkoituksiin.
  • Osallistutaan ja järjestetään menetelmäkysymyksiin keskittyneitä kansainvälisiä konferensseja ja kokouksia, joissa jaetaan tietoa muiden Euroopan tilastovirastojen edustajien ja tiedeyhteisön jäsenien kanssa.

 

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

 


Päivitetty 28.9.2017