Periaate 9: Kohtuullinen vastausrasite

Vastausrasite on kohtuullinen ja oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin. Tilastoviranomaiset seuraavat vastausrasitetta ja asettavat tavoitteita sen vähentämiseksi vähitellen.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

Hallinnolliset aineistot

 • Tärkeitä tiedon lähteitä ovat mm. väestötietojärjestelmä, verotusaineistot, työnhakija-, opiskelija-, tutkinto- ja eläkerekisterit, rakennus- ja huoneistotiedot, kaupparekisteri, yritys- ja toimipaikkarekisteri sekä tulo- ja varallisuustiedot.
 • Aineistojen käytön osaamista parannetaan, työvälineitä kehitetään ja käyttömahdollisuuksia lisätään.

Yritystiedonkeruu

 • Yritystiedonkeruiden aiheuttamaa rasitetta vähennetään yritystiedonkeruun kehittämisohjelman esittämillä toimenpiteillä ja kehittämällä suuryritystyöryhmän työtä.
 • Yrityksiä edustavien järjestöjen kanssa neuvotellaan ennen uusien yritystiedonkeruiden käynnistämistä.
 • Tiedonkeruun suunnitteluvaiheessa arvioidaan tilastojen tietojen yksityiskohtaisuuden tarvetta ja otetaan huomioon muussa yhteydessä kerätty tieto päällekkäisyyden vähentämiseksi.
 • Tiedonkeruuvälineitä yhtenäistetään ja suoria aineistosiirtoja yrityksiltä kehitetään ja samalla tiedonkeruita sovitetaan yhteen mahdollisimman monen yleisesti käytössä olevan kirjanpito-ohjelman kanssa.
 • ks. tiedonkeruun periaatteet

Vastausrasite ja vastaajien tukeminen

 • Vastausrasitteen kehitystä seurataan ja analysoidaan, Työvoima- ja elinkeinoministeriön selvityksen (TEM:n sivuilla) mukaan tilastokyselyjen aiheuttama työmäärä on vajaan prosentin yritysten koko hallinnollisesta taakasta.
 • Vastausrasitetta säädellään myös otannan avulla siten, että eri ajankohtien tietopyynnöt jakautuvat tasaisesti perusjoukossa.
 • Vastaajia autetaan tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä. Tiedonantajat saavat vastaamista tukevaa tietoa omatoimisesti viraston verkkopalvelun tiedonkeruusivuilta.
 • Vastaajille toimitetaan palautetietoa tiedonkeruun tuloksista.
 • Aineistojen yhdistely on mahdollista kattavien henkilö- ja yritystunnusjärjestelmien avulla.
 • Yhdistettyihin aineistoihin pätevät samat tietosuojasäännöt kuin alkuperäisiinkin aineistoihin.

 

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

Päivitetty 28.9.2017