Periaate 11: Relevanssi

Euroopan tilastot täyttävät käyttäjien tarpeet.

Tilastokeskuksessa tämä tarkoittaa, että:

Tilastotuotanto

  • Strategia linjaa tilastotuotannon keskeiset kehittämistarpeet.
  • Toiminnan vuosisuunnittelun yhteydessä arvioidaan tilastokannan relevanssia.
  • Maksullisella palvelulla taataan pienten asiakasryhmien tietotarpeiden tyydyttäminen, ks. Tilastokeskuksen tuotteet ja palvelut.
  • Aineistojen käytettävyyden kehittäminen avoimen datan periaatteiden mukaisesti mahdollistaa uusien tietotarpeiden tyydyttämisen.
  • Tilastotuotannon kehittämiseen vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä mm. Eurostatin ja OECD:n kanssa.

Asiakaspalaute

  • Asiakkaita kuullaan jatkuvasti järjestämällä asiantuntijatapaamisia ja keräämällä palautetta muulla tavoin. Palaute otetaan huomioon tilastotuotannon kehittämiskohteita määriteltäessä ja tilastovalikoimaa kehitettäessä.
  • Tärkeimmät asiakkaat voivat antaa palautetta pääjohtajan sidosryhmätapaamisissa.
  • Kukin tilastoyksikkö tuntee tärkeimmät asiakkaansa ja on yhteydessä heihin.
  • Joka toinen vuosi tutkitaan asiakkaiden näkemyksiä tilastojen ja palvelun yleisestä laadusta, tutkimuksen tulokset analysoidaan ja analyysin perusteella määritellään tarvittavat kehittämishankkeet.
  • Asiakkaiden palautetta kerätään myös yksittäisistä tuotteista.

<< Edellinen                         Takaisin periaatelistaan                         Seuraava >>

Päivitetty 28.9.2017