Statistikcentralens serviceprinciper

Vi betjänar mångsidigt och sakkunnigt

 • I vår webbtjänst www.tilastokeskus.fi finns ett omfattande utbud av avgiftsfria informationsprodukter och -tjänster; nyaste statistik, publikationer, statistikdatabaser, ämnes- och temasidor, bakgrundsinformation om statistik samt undervisningsmaterial.
 • Vår informations- och rådgivningstjänst samt sakkunniga inom olika områden hjälper till att hitta, använda och tolka nationell och internationell statistik. Statistikbibliotekets låneservice och informationskällor är också tillgängliga. Statistikbibliotekets tjänster
 • Våra avgiftsbelagda informations-, utbildnings- och specialtjänster tillgodoser mera krävande informationsbehov.
 • Mera information om vårt produkt- och tjänsteutbud: Produkter och tjänster

Vi är lätt tillgängliga

 • Allmänna frågor gällande informationstjänsten besvarar vi via webblanketten Fråga om statistik, e-post samt telefon 029 551 2220.
 • Ni kan kontakta sakkunniga inom de olika statistikgrenarna. Kontaktinformationen finns under punkten Tilläggsuppgifter på varje statistikgrens ingångssida samt på sidan Tilläggsuppgifter när det gäller de olika produkterna eller tjänsterna.
 • Statistikbiblioteket är öppet vardagar, öppettider.
 • Våra produkter kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst 020 450 05 samt Editas nätbokhandel. Uppgifter på finska om samlingspublikationer, forskningspublikationer, handböcker, tidningar och andra tryckta publikationer finns i publikationsförteckningen.
 • Ni kan ge Era synpunkter via en webblankett.
 • Ärenden vid Statistikcentralen sköts officiellt via registratorskontoret som betjänar vardagar kl. 8.00–16.15
 • Våra e-postadresser skrivs förnamn.efternamn@stat.fi
 • Kontaktinformationen mera omfattande.

Vi är snabba och punktliga

 • Vi svarar på förfrågningar och feedback per e-post och internet inom två arbetsdagar.
 • Vi hänvisar direkt till den rätta experten.
 • Vi skickar de färdiga produkterna inom två vardagar efter beställningen.
 • Vi tillämpar de leveranstider som överenskommits och informerar om eventuella dröjsmål.  

Vi håller uppgiftsanvändarna à jour

 • Offentliggöranden under det aktuella året finns i alfabetisk och i kronologisk ordning i statistikkalendariet.
 • Vi informerar om ändringar i statistiken på sidan Ändringar i statistiken.
 • Ni kan beställa e-postmeddelanden om nya offentliggöranden samt annat aktuellt i anknytning till statistik via vår nyhetsbrevstjänst.
 • Ni kan också följa med vårt nyhetsutbud med hjälp av RSS-flöden.
 • Vi arrangerar seminarier, utbildning och tillställningar om aktuella teman.

Vi lär oss genom växelverkan

 • Vi sätter oss in i användarens behov och finner den bästa lösningen på informationsbehoven.
 • Vi samlar regelbundet in uppgiftslämnarnas och intressentgruppernas synpunkter för att förbättra vår verksamhet.
 • Vi samarbetar kontinuerligt med uppgiftslämnarna för att underlätta lämnandet av uppgifter. Sidan Datainsamlingar.