Årliga förändringar av bruttonationalprodukten

Under senare hälften av 1800-talet präglades Finlands ekonomi av en rätt så anspråkslös tillväxttakt och en instabil utveckling. Tillväxten tog så småningom fart och nådde sin kulmen under decennierna efter andra världskriget. Från och med slutet av 1970-talet skedde en avmattning i den ekonomiska tillväxten. Lågkonjunkturen under 1990-talet var den svåraste av alla lågkonjunkturer under fredstid: volymen av bruttonationalprodukten minskade med över 11 procent under åren 1990–1993. År 2017 ökade volymen med 3,0 procent från föregående år.

Mera information om statistiken över nationalräkenskaperna