Förväntad återstående livslängd

Efter hungeråren 1867–1868 började kvinnornas och männens livslängd öka. Under årens lopp ökade emellertid skillnaden mellan kvinnors och mäns livslängd. År 2017 var den statistiska livslängden för pojkar som föds i Finland 78,7 år och för flickor 84,2 år.

Mera information om befolkningsstatistik