Statistikväsendets historia

Det finländska statistikväsendets rötter sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1700-talet, när Tabellverket grundades i Sverige. Världens äldsta sammanhängande statistik fick då sin början, befolkningsstatistiken i Sverige och Finland. Statistikcentralen räknar sin historia från den 4 oktober 1865, då en statistisk byrå grundades i Finland.

Läs vår broschyr Statistik om Finland 150 år (pdf).

Åren 2015-2016 genomförde vi i samarbete med myntmuseet utställningen Bilden av en nation – 150 år statistik om Finland. Bekanta dig med den virtuella utställningen på myntmuseets sidor.

Statistikväsendets historia

 • 1500-1700 Statsbeskrivningar till de styrande över förhållanden i olika länder, statistiken föds
 • 1748 Tabellverket grundas i Sverige
 • 1749 Finlands första befolkningsstatistik produceras    Tidsserie: Befolkningsutvecklingen åren 1749-2050
 • 1809 Finland införlivas med Ryssland som ett autonomt storfurstendöme
 • 1848 Ordet "tilasto" införs i finskan
 • 1860 Finska marken i omlopp    Tidsserie: Årliga förändringar i bruttonationalprodukten
 • 1865 Statistiska byrån inrättas i Finland 4.10.1865
 • 1867-68 Hungeråren   Tidsserie: Förväntad livslängd
 • 1870 Statistiska byrån får ordinarie ställning
 • 1870 Folkräkning i de fyra största städerna
 • 1879 Den första statistiska årsboken för Finland utkommer
 • 1884 Statistiska byrån blir Statistiska centralbyrån
 • 1901 Statistikkommittén inleder sin verksamhet, verkar till år 1915
 • 1906 Allmän rösträtt   Tidsserie: Valdeltagande i riksdagsvalen
 • 1908-09 Konsumtionsundersökning, den första i Finland
 • 1917 Finland blir självständigt
 • 1920 Statistiska Samfundet i Finland grundas
 • 1921 Det första levnadskostnadsindexet
 • 1921 Lag om allmän läroplikt    Tidsserie: Studentexamina
 • 1929-32 Den stora ekonomiska depressionen    Tidsserie: Privata konsumtionsutgifter
 • 1934 Den första befolkningsprognosen
 • 1939-40 Statistiska centralbyrån evakuerad till Nykarleby under hela vinterkriget
 • 1944 Statistiska centralbyrån evakuerad till Nykarleby under forsättningskrigets sista månader
 • 1948 Nationalinkomsten börjar räknas i Finland
 • 1950 Den första folkräkningen som omfattar hela landet    Tidsserie: Utvecklingen av antalet bostäder
 • 1953 Den första företagskalkylen (grunden till Företagsregistret)
 • 1956 Generalstrejk    Tidsserie: Förlorade arbetsdagar vid arbetskonflikten
 • 1971 Statistiska centralbyrån blir Statistikcentralen
 • 1990 Finland övergår till registerbaserad folkräkning - som det andra landet i världen
 • 1990-93 Lågkonjunktur   Tidsserie: Relativt arbetslöshetstal
 • 1995 Finland blir medlem av Europeiska unionen
  Genom EU blir statistiken mer internationell
 • 1995 i februari öppnar Statistikcentralen sin webbtjänst - som det första statistikverket i Europa
 • 2002 Euron införs   Tidsserie: Inflation

Statistikarkivet

 

Senast uppdaterad 21.10.2019