Inflationen

I början av 1900-talet uppgick den genomsnittliga årliga inflationen till omkring en procent. Efter första världskrigets utbrott tog inflationen fart, och priserna tiodubblades på fyra år. År 1918 uppgick inflationen till 238 procent, dvs. den mer än tredubblades under ett år. Den näststörsta prisstegringen inföll efter andra världskrigets slut år 1946, då inflationen var nästan 60 procent. År 2018 var inflationen 1,1 procent.

Mera information om konsumentprisindexet