Euroopan talous- ja velkakriisi heijastui edelleen tilastoalan toimintaympäristöön vuonna 2011. EU:n uudet talouden seurantajärjestelmät lisäsivät tilastotiedon kysyntää ja kiristivät tilastojen laatuvaatimuksia. Suomessa uusi hallitus käynnisti useita selvitys- ja uudistushankkeita, jotka nostavat tilastotietojen tarvetta ja vaikuttavat tilastotoimen toimintaympäristöön.

Tilastokeskuksen toiminta jatkui tuloksellisena vuonna 2011. Tuotannon volyymi kasvoi pari prosenttia ja työn tuottavuus liki viisi prosenttia vuotta aikaisemmasta. Veloituksettoman tilastotiedon tarjonta ja kysyntä kasvoivat reipasta vauhtia. Maksullinen toiminta sujui suunniteltua paremmin, ja myös EU:n kasvavat tilastovaatimukset kyettiin toteuttamaan. Kansalaisten luottamus Tilastokeskuksen tietoihin säilyi korkealla, ja asiakkaiden palaute oli valtaosin myönteistä. Henkilöstön työtyytyväisyys nousi hieman edellisvuodesta.

Tuotantoprosesseja on viime vuosina kehitetty muun muassa parantamalla yritys- ja henkilötiedon keruujärjestelmiä ja tehostamalla hallinnollisten aineistojen käyttöä. Myös tietojen jakelukanavia sekä julkaisu- ja metatietojärjestelmiä on uudistettu. Yksittäisistä tilastouudistuksista merkittävimpiä ovat olleet kansantalouden tilinpidon ja yritystilastojen laajat järjestelmäuudistukset.

Myös tilastotuotteiden ja -palveluiden uudistaminen on vauhdittunut. Painopiste on ollut toimintaa yhtenäistävässä kehitystyössä ja kansallisen toiminnan sopeuttamisessa Euroopan tilastojen kehittämiseen.

Toimintavuonna valmisteltiin Tilastokeskuksen toimintastrategian ja IT-strategian päivittäminen. Viraston uusi keskipitkän ajan tuottavuusohjelma hyväksyttiin. Johtamista ja esimiestyötä kehitettiin Tilastokeskuksen johtamispolitiikan ja henkilöstöstrategisten linjausten mukaisesti.

Euroopan talouskriisin myötä paineet tilastoinfrastruktuurin uudistamiseen ovat kasvaneet sekä Euroopan tilastojärjestelmän että kansallisten tilastovirastojen toiminnassa. Niukat resurssit pakottavat priorisoimaan paitsi tilasto-ohjelmia myös kehitystyön painopisteitä.

 

Heli Jeskanen-Sundström

Jaa