<  Henkilöstö  |  Tilastotoimi  >

Tilastokeskus oli tiiviisti mukana Euroopan tilastojärjestelmän kehittämistyössä. Tilastokeskus muun muassa valmisteli yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Suomen kannanotot EU-neuvoston käsittelemiin tilastoasetuksiin.

– Tilastoala on yksi säädellyimpiä aloja EU:ssa. Tällä hetkellä on voimassa noin 350 eri tilastosäädöstä, joista 290 vaikuttaa Tilastokeskuksen toimintaan. Viime vuonna EU:ssa aloitettiin uuden lakipolitiikan valmistelu. Tavoitteena on vähentää yksittäisiä tilastoasetuksia ja laatia laajempia kokonaisuuksia koskevia kehyssäädöksiä, sanoo kansainvälisistä asioista vastaava kehittämispäällikkö Anita Heinonen.

Vahva rooli tilastoalalla

Tilastokeskus edusti useissa kansain-välisissä tilastoalan yhteistyöelimissä Suomen koko tilastotointa. Tilastoalan korkein kansainvälinen elin on YK:n tilastokomissio, jonka yleiskokous järjestettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilastokeskus osallistui myös YK:n Euroopan talouskomission alaisen Euroopan tilastokonferenssin (CES), Euroopan tilastojärjestelmäkomitean (ESSC) ja OECD:n tilastokomitean työhön.

– Viime vuonna tilastoalalla eräitä keskeisimpiä aiheita olivat kansan-talouden tilinpidon ja ympäristötilinpidon kehittäminen, joita käsiteltiin sekä EU:n tilastokokouksissa että YK:n tilastokomission yleiskokouksessa. Myös hyvinvoinnin mittaaminen sai paljon huomiota. EU:n perustama työryhmä selvitti edistyksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamista ja OECD kokosi "How's Life" -tilastoraportin, jossa tarkastellaan hyvinvoinnin kokonaisuutta, Anita Heinonen mainitsee.

Tilastoalan yhteistyötä harjoitettiin myös monien vierailujen ja tapaamisten avulla. Tilastokeskukseen tehtiin kaikkiaan yli 40 ulkomaista vierailua.

Konsultointia yhteishankkeissa

Vuonna 2011 Tilastokeskus oli mukana kaikkiaan 13 kansainvälisessä konsultointihankkeessa.

– Etiopiassa Tilastokeskuksella oli käynnissä köyhyydentilan seurantajärjestelmään liittyvä hanke ja Kirgisiassa useita eri tilastoalueita koskeva hanke. Vietnamissa osallistuimme tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja innovaatioita kuvaavien tilastojen kehittämiseen. Nämä konsultointihankkeet toteutettiin ulkoministeriön yhteistyörahoituksella, kertoo Anita Heinonen.

Venäjän kanssa järjestettiin useita tapaamisia, jotka liittyivät lähialueyhteistyötä vuosina 2010–2011 koskevaan sopimukseen. Lisäksi Tilastokeskus osallistui moniin muiden tilastovirastojen johtamiin hankkeisiin.

Jaa