Vuonna 2011 Tilastokeskuksen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 56,8 miljoonaa euroa. Kustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla.

Kokonaismenoista 76 prosenttia oli palkkausmenoja. Palkkausmenot pysyivät lähes ennallaan. Kulutusmenot kasvoivat edellisvuodesta, investointimenot puolestaan pienenivät.

Rahoitus

Tilastokeskuksella oli rahoitusta käytössään kaikkiaan 61,2 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Rahoituksesta 74 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana valtion budjetista. Maksullisen toiminnan osuus oli 14 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 3 prosenttia. Loppuosa oli edellisvuosien siirtomäärärahaa.

Valtion talousarviossa toimintamenomäärärahana saatiin 45,4 miljoonaa euroa. Edellisvuodelta siirtynyt toimintamenomääräraha oli 5,2 miljoonaa euroa. Maksullinen toiminta ja EU:lta saatu rahoitus nettobudjetoitiin toimintamenomäärärahoihin. Vuodelle 2012 siirtyi määrärahaa edelleen 5,1 miljoonaa euroa.

Tärkeitä rahoituslähteitä olivat myös yhteistyöhankkeet ja Tilastokeskuksen talousarvion ulkopuolinen rahoitus: näistä saatiin 1,8 miljoonaa euroa. Siitä EU-rahoitusta erilaisiin tilastojen kehittämishankkeisiin oli 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi käytettävissä oli 0,8 miljoonaa euroa muuta ulkopuolista rahoitusta, jota saatiin pääosin erilaisista yhteistyöhankkeista muiden valtion virastojen ja laitosten kanssa.

Maksullinen toiminta

Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhtä suuret kuin edellisvuonna. Maksullisesta toiminnasta kertyi tuottoja 8,8 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos oli 247 000 euroa ylijäämäinen.

Asiakasryhmistä valtio vähensi ostojaan ja myös yritysten ostojen määrä väheni hieman. Kuntasektorin ostojen määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Muiden asiakasryhmien osuus tuloista puolestaan kasvoi selvästi. Eniten myyntituloja kertyi erilaisista toimeksiantopalveluista.

Tase

Tilastokeskuksen taseen loppusumma oli 3,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 1,7 miljoonaa euroa, josta suurimman osan muodostivat atk-koneet, -laitteet ja -ohjelmistot. Käyttöomaisuuden arvo kasvoi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa.

Maksullisen toiminnan tunnusluvut 2010–2011

  2010
1 000 euroa
2011
1 000 euroa
Tuotot 8 788 8 788
Kustannukset    
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 5 239 5 286
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista 3 157 3 255
Kokonaiskustannukset 8 396 8 541
Ylijäämä (+)/alijäämä (-) 392 247

 

Tilastokeskuksen kustannusrakenne 2002–2011

 

Menorakenne 2011

 

Rahoituslähteet 2011

 

Maksullisen toiminnan tuotot 2002–2011

 

Jaa