Toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen

Tilastokeskus toimii valtiovarainministeriön tulosohjauksessa, mutta vastaa itsenäisesti toiminnastaan, palveluistaan ja tilastoistaan. Toiminnan suunnittelun keskeisiä asiakirjoja ovat tulossopimus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus.

Tilastotuotanto
Tilastokeskuksella on säännöllisessä tuotannossa yli 200 tilastoa. Vuotuinen tilasto-ohjelma julkaistaan edellisen vuoden lopulla tilastojen julkistamiskalenterina, joka sisältää kaikki vuoden tilastojulkistukset aikataulutettuna.

Tulossopimus
Tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön välisessä tulossopimuksessa määritellään viraston seuraavan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain.

Kehyssuunnitelma
Kehyssuunnitelmassa esitellään Tilastokeskuksen rahoitus- ja henkilöstökehyksien suunnitelmat keskipitkällä aikavälillä.

Talousarvioehdotus
Talousarvioehdotus sisältää Tilastokeskuksen ehdotuksen seuraavan vuoden tuloarvioista ja määrärahoista. Ministeriöt laativat virastojen ja laitosten ehdotuksista hallinnonalansa talousarvioehdotuksen.

Kehittämistoiminta

Tilastokeskuksella on käynnissä lukuisia kehittämishankkeita ja -ohjelmia, joilla muun muassa pidetään yllä ja kehitetään tilastojen laatua, toiminnan tuloksellisuutta ja prosesseja, sekä koordinoidaan kehittämisprojekteja. Lisäksi Tilastokeskus tekee systemaattista laatutyötä.